Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999
UV-3287/2000
22.12.2000
minister spravodlivosti
MS SR
2855/98-8109a
uznesenie vlády SR č. 180/1999
Riadny
Zaradený
13
Vypustený

História:
22.12.2000 00:00
22.12.2000 00:00