Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z. - nové upravené znenie UV-30382/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 13.12.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania - nové upravené znenie UV-30381/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 13.12.2019
Informatívny Informácia o aktuálnom stave projektu Výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) UV-30378/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 13.12.2019
Informatívny Informácia o realizácii protidrogovej politiky v Slovenskej republike v rokoch 2017 – 2018 v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020 UV-30373/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 13.12.2019
Informatívny Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach UV-30338/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 13.12.2019
Riadny Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky UV-30204/2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky minister financií 12.12.2019
Riadny Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu UV-30129/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 11.12.2019
Riadny Návrh Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020 UV-30112/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 11.12.2019
Riadny Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik UV-29905/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Riadny Návrh na vymenovanie podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu UV-29861/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 59