Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Informácia o 34. a 35. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-19536/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 07.08.2019
Riadny Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2020 - 2024 s výhľadom do roku 2029 - nové znenie UV-18152/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2019
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (tlač 1480) UV-17137/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 05.08.2019
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1483) UV-17135/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 05.08.2019
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1530) UV-17134/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 19.08.2019
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1531) UV-17133/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 05.08.2019
Riadny Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1536) UV-17132/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 22.08.2019
Informatívny Stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu UV-17097/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 01.07.2019
Riadny Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná UV-16961/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 28.06.2019
Riadny Návrh Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky UV-16955/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 28.06.2019
Stránka: 2 z 5 / Záznamy: 11 - 20 z 46