Program rokovania

Základné údaje
179
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.10.2019
10:00 h
v budove Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, Kežmarok
Ukončené
Riadne materiály
UV-25286/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Veronika Havírová, prednostka Okresného úradu Kežmarok, predsedníčka Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok
Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Peter Benko, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Ján Sýkora, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Ján Goliaš, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove
Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá, člen Výboru pre rozvoj okresu Kežmarok
Ján Kurňava, primátor mesta Spišská Stará Ves
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Štefan Džurný, starosta obce Červený Kláštor
Roman Žembera, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, konateľ spoločnosti GOHR, s. r. o., Veľký Šariš
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Gaži, námestník riaditeľa, Štátne lesy TANAP-u
Michal Goriščák, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dušan Roth, riaditeľ Centra regionálneho rozvoja okresu Kežmarok
Viktor Halíř, riaditeľ Nemocnice Dr. Alexandra, Kežmarok
Martin Cubjak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Michal Major, konateľ spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s r. o., Poprad
Ľubomír Valčuha, riaditeľ spoločnosti Tatranská mliekáreň, a. s., Kežmarok
Rudolf Svrčina, riaditeľ spoločnosti Deltrian, s. r. o., Kežmarok
Peter Výrostek, predseda predstavenstva Zastrova, a. s., Spišská Stará Ves
Miroslav Mikula, konateľ spoločnosti Mubea Automotive Slovakia, s. r. o., Kežmarok
Janka Gantnerová, riaditeľka hotela Club, Kežmarok
Vladimír Baran, predseda predstavenstva, Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
Milan Krajanec, konateľ spoločnosti AT TATRY, spol. s r. o., Spišská Belá
Miroslav Jevický, konateľ spoločnosti AUTONOVA, s. r. o., Poprad
Jozef Hrivko, konateľ spoločnosti Pienspoltravel, s. r. o., Červený Kláštor
Peter Štefaňák, konateľ spoločnosti HeBi, s. r. o., Veľká Lomnica
Branislav Labuda, konateľ spoločnosti Hengstler, s. r. o., Kežmarok
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23760/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-25038/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-25533/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-25211/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-25534/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-25535/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-25536/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-25537/2019
minister financií
Schválený
UV-25538/2019
minister financií
Schválený
UV-25387/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-24360/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 31.10.2019 pdf 155,61 kB

História:
17.10.2019 14:01
23.10.2019 12:32