Program rokovania

Základné údaje
25
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.06.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-12312/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12653/2020
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12549/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12636/2020
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-12658/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-12657/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-12449/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12594/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12596/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12597/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12599/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-11681/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11680/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11623/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-11798/2020
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-9680/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-9681/2020
minister životného prostredia
Schválený
UV-12606/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12480/2020
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-12564/2020
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-12749/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12637/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-12894/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-12893/2020
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
Informatívne materiály
UV-11939/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-11624/2020
ministerka spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-12178/2020
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-12474/2020
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-12483/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-12344/2020
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-11688/2020
vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-11881/2020
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 03.07.2020 pdf 613,02 kB

História:
15.06.2020 15:30
17.06.2020 14:19