Program rokovania

Základné údaje
37
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.09.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-19143/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
558/2020
Schválený
UV-19141/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
559/2020
Schválený
UV-19144/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
560/2020
Schválený
UV-19145/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
561/2020
Schválený
UV-19629/2020
minister dopravy a výstavby
562/2020
Schválený
UV-19487/2020
ministerka spravodlivosti
563/2020
Schválený
UV-19373/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
564/2020
Schválený
UV-19626/2020
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
565/2020
Schválený
UV-19757/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
566/2020
Schválený
UV-19759/2020
minister dopravy a výstavby
567/2020
Schválený s pripomienkou
UV-19572/2020
minister životného prostredia
568/2020
Schválený
UV-19707/2020
minister životného prostredia
569/2020
Schválený
UV-19793/2020
podpredseda vlády a minister financií
570/2020
Schválený s pripomienkami
UV-19794/2020
podpredseda vlády a minister financií
571/2020
Schválený s pripomienkami
Utajené materiály
V-19476/2020
minister vnútra
572/2020
Vyhradené
Schválený
D-19686/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
573/2020
Dôverné
Schválený s pripomienkou
História:
08.09.2020 15:43
16.09.2020 14:39