Program rokovania

Základné údaje
138
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.01.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3230/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-550/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-379/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-448/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-577/2001
predseda vlády
Schválený s pripomienkami
UV-570/2001
predseda vlády
Schválený
UV-554/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-414/2001
minister zahraničných vecí, minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2913/2000
minister školstva
Schválený
UV-3225/2000
minister životného prostredia
Schválený
UV-549/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-3276/2000
minister kultúry
Schválený
UV-3005/2000
minister hospodárstva
Schválený
UV-3010/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Odložený
UV-3308/2000
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-511/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-512/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku; minister zdravotníctva
Schválený
UV-513/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-532/2001
minister životného prostredia, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-445/2001
minister kultúry, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-463/2001
minister zdravotníctva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-464/2001
minister zdravotníctva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-465/2001
minister zdravotníctva minister zahraničných vecí
Schválený
UV-553/2001
vedúci Úradu vlády
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-353/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3314/2000
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-201/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-497/2001
ministerka financií
Schválený
UV-304/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-2938/2000
ministerka financií
Schválený
UV-382/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-696/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-552/2001
ministerka financií
Schválený
UV-583/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-584/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-138/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-695/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-699/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-698/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-496/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-489/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-438/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 24.01.2001 html 20,41 kB
html komunike.html Komuniké 24.01.2001 html 21,52 kB

História:
24.01.2001 09:00
24.10.2014 11:37