Program rokovania

Základné údaje
10
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.05.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-4940/2021
ministerka spravodlivosti
Súhlas s pripomienkami
UV-8192/2021
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-4942/2021
minister vnútra
Súhlas s pripomienkami
UV-8019/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-7429/2021
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7787/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8057/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8159/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8384/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-7989/2021
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený s pripomienkami
UV-20321/2020
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený s pripomienkou
UV-6645/2021
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-8254/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-8643/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-8660/2021
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-8661/2021
ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-8659/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8662/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8638/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-8639/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-8663/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8701/2021
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-6647/2021
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-8438/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-8151/2021
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-8194/2021
predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
UV-8382/2021
vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 19.05.2021 pdf 336,47 kB

História:
11.05.2021 15:07
12.05.2021 15:45