Program rokovania

Základné údaje
199
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.01.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7571/2001
minister vnútra
Súhlas
UV-7934/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-8036/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-8037/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-504/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-518/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-516/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-575/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-183/2002
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-517/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-576/2002
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-7500/2001
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Rokovanie prerušené
UV-551/2002
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vypustený
UV-335/2002
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-746/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-664/2002
ministerka financií
Schválený
UV-661/2002
minister vnútra
Schválený
UV-2010/2001
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-6785/2001
minister školstva
Schválený
UV-797/2002
minister vnútra
Schválený
UV-540/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny; ministerka financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-476/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vzatý na vedomie
UV-522/2002
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-541/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-548/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-552/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-579/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-580/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-583/2002
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-584/2002
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-630/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 30.01.2002 html 18,87 kB
html komunike.html Komuniké 30.01.2002 html 17,68 kB

História:
30.01.2002 09:00
16.04.2010 13:37