Program rokovania

Základné údaje
188
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.11.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6779/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-7097/2001
ministerka financií
Nesúhlas
UV-7517/2001
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7593/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7636/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-7620/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-7615/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-6268/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-6850/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-7561/2001
minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Vypustený
UV-4709/2001
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-7558/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-7597/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-7363/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Rokovanie prerušené
UV-6541/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7523/2001
minister kultúry
Schválený
UV-7732/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7736/2001
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-7737/2001
minister obrany
Schválený
UV-7688/2001
minister zdravotníctva; minister hospodárstva
Schválený
UV-7724/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7664/2001
minister školstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-7525/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7535/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-7569/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-7581/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-7618/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-7619/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 21.11.2001 html 17,40 kB
html komunike.html Komuniké 21.11.2001 html 15,95 kB

História:
21.11.2001 09:00
16.04.2010 13:37