Program rokovania

Základné údaje
152
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.04.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2594/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-2639/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2702/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-2635/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-2671/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-2552/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2551/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2764/2001
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-2784/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-2724/2001
predseda vlády
Schválený
UV-2706/2001
ministerka financií; minister kultúry
Schválený
UV-2672/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2518/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-2612/2001
ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2573/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí; minister životného prostredia
Schválený
UV-2579/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2697/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2698/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Elektronická podoba materiálu zatiaľ nie je k dispozícii
Vypustený
UV-2728/2001
podpredseda vlády P. Hamžík; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2737/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2769/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vypustený
UV-2028/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2780/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-2781/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-2800/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2774/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-2549/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-2569/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2570/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2637/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-2718/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 19.04.2001 html 19,67 kB
html komunike.html Komuniké 19.04.2001 html 16,58 kB

História:
19.04.2001 09:00
16.04.2010 13:38