Program rokovania

Základné údaje
per_rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.07.2004
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16465/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
História:
21.07.2004 00:00
16.04.2010 13:37