Program rokovania

Základné údaje
177
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.09.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4116/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Nesúhlas
UV-5788/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-4706/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-4875/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-5611/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-5760/2001
minister vnútra
Nesúhlas
UV-5864/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5619/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6445/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6426/2001
minister kultúry
Vypustený
UV-6441/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkou
UV-6158/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vláda nerozhodla
UV-6130/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6348/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-4469/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-6094/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6024/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-6334/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6410/2001
ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5842/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-6116/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-5431/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6290/2001
minister životného prostredia
Vypustený
UV-6288/2001
minister životného prostredia
Vypustený
UV-6435/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6436/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6437/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6375/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6316/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6337/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6416/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-6417/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-6448/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6434/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-6446/2001
minister zahraničných vecí; minister obrany
Schválený
UV-6319/2001
minister hospodárstva; minister životného prostredia; minister školstva
Schválený
UV-6276/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-1740/2001
vedúci Úradu vlády SR; minister školstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený s pripomienkami
UV-5717/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Súhlas
UV-6481/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6193/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6469/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-5722/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-6513/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6338/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6333/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6332/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6515/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6514/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6542/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6555/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6550/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-1818/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-6554/2001
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-6194/2001
Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Vzatý na vedomie
UV-6287/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-6323/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-6382/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-6388/2001
minister spravodlivosti
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-6425/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-6551/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 26.09.2001 html 35,99 kB
html komunike.html Komuniké 26.09.2001 html 28,65 kB

História:
26.09.2001 09:00
16.04.2010 13:38