Program rokovania

Základné údaje
40
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.06.2003
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4475/2003
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4291/2003
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-4325/2003
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4313/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4455/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-2473/2003
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-4095/2003
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4182/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-3227/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4415/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4413/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4326/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4466/2003
minister vnútra
Schválený
UV-4426/2003
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4446/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-V-49/2003
minister obrany
Schválený
UV-4371/2003
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4473/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-4474/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-4620/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4561/2003
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4512/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4491/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4468/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4564/2003
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4610/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-4626/2003
minister kultúry
Schválený
UV-4650/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-4323/2003
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-4365/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4424/2003
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-4445/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4467/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-4489/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-4502/2003
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 26.06.2003 html 20,80 kB stiahnutie súboru
html komunike.html Komuniké 26.06.2003 html 21,79 kB stiahnutie súboru

História:
26.06.2003 10:00
16.04.2010 13:37