Program rokovania

Základné údaje
40
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.06.2003
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4475/2003
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4291/2003
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-4325/2003
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4313/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4455/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-2473/2003
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-4095/2003
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-4182/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-3227/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4415/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4413/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4326/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4466/2003
minister vnútra
Schválený
UV-4426/2003
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4446/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-V-49/2003
minister obrany
Schválený
UV-4371/2003
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4473/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-4474/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-4620/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4561/2003
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4512/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4491/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4468/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4564/2003
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-4610/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-4626/2003
minister kultúry
Schválený
UV-4650/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-4323/2003
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-4365/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4424/2003
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-4445/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4467/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-4489/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-4502/2003
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 26.06.2003 html 20,80 kB
html komunike.html Komuniké 26.06.2003 html 21,79 kB

História:
26.06.2003 10:00
16.04.2010 13:37