Program rokovania

Základné údaje
92
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.06.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14346/2004
minister vnútra
Schválený
UV-14529/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-14532/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-14655/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-14653/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-14612/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14628/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-14637/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14603/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14364/2004
minister vnútra
Schválený
UV-14793/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-14652/2004
minister kultúry
Schválený
UV-14539/2004
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14700/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13067/2004
minister životného prostredia
Nesúhlas
UV-14807/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14810/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14813/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14741/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-14854/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-14856/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-14893/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-14897/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-15051/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; predseda Súdnej rady SR
Schválený
UV-15042/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-15034/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-15056/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-15057/2004
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-14613/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-14640/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-14650/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-14698/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-14892/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Vzatý na vedomie
UV-14900/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 30.06.2004 html 21,04 kB
html komunike.html Komuniké 30.06.2004 html 19,95 kB

História:
30.06.2004 10:00
16.04.2010 13:37