Program rokovania

Základné údaje
108
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.11.2004
9:30 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-22235/2004
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22239/2004
minister vnútra
Schválený
UV-22233/2004
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22240/2004
minister vnútra
Schválený
UV-22242/2004
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22443/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; minister zahraničných vecí
Rokovanie prerušené
UV-21952/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-22231/2004
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22143/2004
minister zahraničných vecí; minister zdravotníctva
Schválený
UV-22295/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18486/2004
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22117/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-22037/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22346/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22116/2004
minister obrany
Schválený
UV-18374/2004
minister vnútra
Schválený
UV-22241/2004
minister vnútra
Schválený
UV-22066/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-22046/2004
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-22069/2004
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-22287/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22318/2004
vedúci Úradu vlády SR; splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Schválený
UV-22747/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22402/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-22336/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-22528/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22570/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22447/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22513/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22425/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22426/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-D-902/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-1072/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-1073/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-1074/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-22480/2004
predseda Rady banky a guvernér Exportno-importnej banky SR
Schválený
UV-22442/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-22444/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-22760/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22762/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22674/2004
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-22682/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22685/2004
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkami
UV-22679/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22673/2004
minister zdravotníctva
Schválený s pripomienkou
UV-22684/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22572/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-22351/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-22749/2004
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-22403/2004
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-22412/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-22418/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-22512/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-22609/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-22613/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-22614/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-22672/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-22697/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 10.11.2004 html 32,32 kB
html komunike.html Komuniké 10.11.2004 html 27,35 kB

História:
10.11.2004 09:30
14.10.2010 10:17