Program rokovania

Základné údaje
185
schôdze vlády Slovenskej republiky
31.10.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2709/2001
minister pôdohospodárstva
Nesúhlas
UV-2971/2001
minister kultúry
Nesúhlas
UV-6645/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-7257/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6332/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-6780/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7200/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7168/2001
predseda vlády
Schválený
UV-7231/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-7249/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-6634/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7188/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6596/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7090/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-7234/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-7157/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5521/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7242/2001
minister vnútra
Schválený
UV-7134/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-7095/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7159/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6519/2001
riaditeľ Úradu pre štátnu pomoc
Schválený
UV-7326/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7251/2001
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7271/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-6855/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-7286/2001
minister obrany
Schválený
UV-7096/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-7233/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Rokovanie prerušené
UV-7190/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7296/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7354/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-7313/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-7136/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-7182/2001
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-7198/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7278/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 31.10.2001 html 20,93 kB
html komunike.html Komuniké 31.10.2001 html 24,30 kB

História:
31.10.2001 09:00
16.07.2010 12:00