Program rokovania

Základné údaje
190
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.11.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3648/2001
minister pôdohospodárstva
Nesúhlas
UV-7713/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7725/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-7036/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7037/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7561/2001
minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7466/2001
ministerka financií; podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-7468/2001
minister školstva
Schválený
UV-7340/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-5272/2001
minister školstva
Vypustený
UV-7635/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-7637/2001
minister pôdohospodárstva; predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-7510/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-7692/2001
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-7633/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7665/2001
minister školstva
Schválený
UV-7648/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7787/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7741/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7765/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7509/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-7872/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7818/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-7832/2001
minister hospodárstva; minister životného prostredia
Schválený
UV-7905/2001
minister zdravotníctva
Nesprístupňovaný - Elektronická podoba materiálu zatiaľ nie je k dispozícii
Schválený
UV-7906/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
Informatívne materiály
UV-7666/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-7738/2001
riaditeľ NBÚ
Vzatý na vedomie
UV-7762/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-7766/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7873/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 28.11.2001 html 19,20 kB
html komunike.html Komuniké 28.11.2001 html 17,03 kB

História:
28.11.2001 09:00
16.04.2010 13:37