Program rokovania

Základné údaje
179
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.10.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6476/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-45/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je prísne tajný
Schválený
UV-2850/2001
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Schválený s pripomienkami
UV-5716/2001
minister zdravotníctva
Neschválený
UV-5715/2001
minister zdravotníctva
Neschválený
UV-5120/2001
minister kultúry
Neschválený
UV-5762/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Neschválený
UV-6609/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6608/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6348/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4469/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6580/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Rokovanie prerušené
UV-6116/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6530/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6002/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6459/2001
minister školstva
Schválený
UV-5985/2001
predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-6467/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6587/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6738/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-6645/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6654/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6332/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6458/2001
minister kultúry
Vypustený
UV-6704/2001
minister kultúry
Schválený
UV-1855/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-6622/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6737/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-6770/2001
minister vnútra; ministerka financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-6449/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-6534/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-6543/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 03.10.2001 html 20,76 kB
html komunike.html Komuniké 03.10.2001 html 15,87 kB

História:
03.10.2001 09:00
16.04.2010 13:38