Program rokovania

Základné údaje
197
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.01.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7490/2001
minister spravodlivosti
Súhlas
UV-7570/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-382/2002
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8413/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-433/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-370/2002
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-102/2002
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-422/2002
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-388/2002
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-385/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8436/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-372/2002
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-386/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-153/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-547/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-335/2002
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vypustený
UV-441/2002
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-440/2002
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-453/2002
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-435/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-436/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-437/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-484/2002
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-563/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Rokovanie prerušené
UV-562/2002
minister obrany; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-540/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny; ministerka financií
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-296/2002
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-297/2002
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-301/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-280/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-8349/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-8442/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-434/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-451/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-452/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 23.01.2002 html 21,85 kB
html komunike.html Komuniké 23.01.2002 html 17,50 kB

História:
23.01.2002 09:00
16.04.2010 13:37