Program rokovania

Základné údaje
111
schôdze vlády Slovenskej republiky
01.12.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-20441/2004
minister vnútra
Nesúhlas
UV-20449/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Súhlas
UV-23582/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny a minister kultúry
Schválený
UV-23176/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23616/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Rokovanie prerušené
UV-23636/2004
minister školstva
Odložený
UV-23410/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-23412/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-23639/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-23666/2004
minister kultúry
Schválený
UV-20091/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-23635/2004
minister obrany
Schválený
UV-23634/2004
minister obrany
Vypustený
UV-19313/2004
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-22339/2004
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-20437/2004
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-13666/2004
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-18719/2004
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-16861/2004
minister životného prostredia
Stiahnutý
UV-23521/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-23959/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23886/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
UV-23950/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22777/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-22775/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-23745/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23629/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23895/2004
vedúci Úradu vlády SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-23894/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23982/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií ; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-24043/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24040/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24074/2004
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24085/2004
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (podlieha ďalšiemu schváleniu)
Schválený
Informatívne materiály
UV-24089/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-23517/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-23711/2004
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-23744/2004
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-23826/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23990/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-23998/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 01.12.2004 html 25,36 kB
html komunike.html Komuniké 01.12.2004 html 24,72 kB

História:
01.12.2004 10:00
16.04.2010 13:37