Program rokovania

Základné údaje
196
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.01.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7363/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vypustený
UV-258/2002
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-246/2002
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-7638/2001
minister školstva
Schválený
UV-8057/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-222/2002
predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-203/2002
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkami
UV-19/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8406/2001
minister kultúry
Schválený
UV-374/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8306/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8307/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8308/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8389/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-69/2002
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-300/2002
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-284/2002
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-UV-V-2112/2001
minister pôdohospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-375/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-8412/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkou
UV-8291/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister životného prostredia; primátor mesta Bratislavy
Schválený
UV-8413/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Rokovanie prerušené
UV-384/2002
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-164/2002
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-206/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-223/2002
minister obrany
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 16.01.2002 html 15,01 kB
html komunike.html Komuniké 16.01.2002 html 15,30 kB

História:
16.01.2002 09:00
20.07.2010 14:53