Program rokovania

Základné údaje
202
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.02.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1060/2002
predseda vlády
Nesúhlas
UV-170/2002
minister hospodárstva
Súhlas
UV-215/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-720/2002
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-794/2002
vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-907/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-985/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-1085/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-563/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vypustený
UV-1042/2002
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-1006/2002
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-959/2002
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-921/2002
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
UV-869/2002
minister vnútra
Schválený
UV-928/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-8302/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-866/2002
minister školstva
Rokovanie prerušené
UV-906/2002
minister školstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6623/2001
minister školstva
Schválený
UV-V-10/2002
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-1096/2002
predseda Rady FDaM
Vrátený
UV-1181/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1087/2002
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-961/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-416/2002
minister zahraničných vecí
Nesúhlas
UV-703/2002
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-1150/2002
podpredseda vlády P. Csáky; podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Odložený
UV-1174/2002
minister obrany
Schválený
UV-1198/2002
minister obrany
Schválený
UV-1197/2002
minister zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-954/2002
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-1063/2002
minister hospodárstva; guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-1111/2002
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-1196/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-1195/2002
generálny prokurátor
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Odložený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.02.2002 html 22,36 kB
html komunike.html Komuniké 13.02.2002 html 19,56 kB

História:
13.02.2002 09:00
16.04.2010 13:37