Program rokovania

Základné údaje
149
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.04.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2241/2001
minister kultúry
Rokovanie prerušené
UV-2242/2001
minister kultúry
Rokovanie prerušené
UV-2190/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2189/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2341/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2342/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2339/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-2265/2001
podpredseda vlády P. Hamžík; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2239/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-2215/2001
predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-2312/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-2348/2001
minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2270/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2213/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-2271/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-2476/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-2399/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-2268/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
UV-2186/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-2207/2001
minister spravodlivosti
Odložený
UV-2232/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-2264/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-2315/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-2311/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 04.04.2001 html 15,46 kB
html komunike.html Komuniké 04.04.2001 html 12,76 kB

História:
04.04.2001 09:00
16.04.2010 13:38