Program rokovania

Základné údaje
per_rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.09.2001
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6118/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
História:
10.09.2001 00:00
16.02.2016 15:26