Program rokovania

Základné údaje
136
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.01.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3135/2000
Milan Hanzel, generálny prokurátor
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3198/2000
Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-3200/2000
Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-3298/2000
Ladislav Pittner, minister vnútra SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22/2001
Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Schválený s pripomienkami
UV-3323/2000
Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády SR
Schválený s pripomienkami
UV-2691/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Schválený
UV-3206/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Vypustený
UV-118/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Vypustený
UV-3310/2000
Ladislav Pittner, minister vnútra SR
Schválený
UV-3253/2000
Milan Kňažko, minister kultúry SR
Schválený s pripomienkami
UV-3262/2000
Brigita Schmognerová, ministerka financií SR
Schválený
UV-3311/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Schválený
UV-3210/2000
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Vypustený
UV-3224/2000
Roman Kováč, minister zdravotníctva SR
Schválený
UV-3313/2000
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený
UV-3203/2000
Milan Kňažko, minister kultúry SR
Schválený
UV-3309/2000
Ladislav Pittner, minister vnútra SR; Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený
UV-3183/2000
Milan Kňažko, minister kultúry SR
Schválený
UV-3254/2000
Milan Kňažko, minister kultúry SR
Schválený
UV-2712/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Schválený
UV-3256/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Schválený
UV-3288/2000
Tibor Tóth, vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-39/2000
Stanislav Rajec, predseda poverený riadením SŠHR SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-151/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený s pripomienkami
UV-104/2001
Stanislav Rajec, predseda poverený riadením SŠHR SR
Schválený s pripomienkami
UV-110/2001
Stanislav Rajec, predseda poverený riadením SŠHR SR
Schválený s pripomienkami
UV-100/2001
Pavol Hamžík, podpredseda vlády SR; Ľubomír Fogaš, podpredseda vlády SR; Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený s pripomienkami
UV-3098/2000
László Miklós, minister životného prostredia SR
Schválený
UV-52/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Schválený
UV-3264/2000
Ján Čarnogurský, minister spravodlivosti
Schválený
UV-153/2001
Dušan Podhorský, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-199/2001
ministerka financií
Schválený
UV-200/2001
Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR
Neschválený
UV-7/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-16/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-17/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-24/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
UV-27/2001
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Nesprístupňovaný - Elektronická forma textu nezverejnená v zmysle § 8 zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-1949/2000
Ladislav Pittner, minister vnútra SR
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Vzatý na vedomie
UV-3244/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Vzatý na vedomie
UV-3178/2000
Milan Ftáčnik, minister školstva SR
Vzatý na vedomie
UV-3216/2000
Pavol Kanis, minister obrany SR
Vzatý na vedomie
UV-3217/2000
Pavol Kanis, minister obrany SR
Vzatý na vedomie
UV-3226/2000
Ľubomír Harach, minister hospodárstva SR
Vzatý na vedomie
UV-3258/2000
László Miklós, minister životného prostredia SR
Vzatý na vedomie
UV-3284/2000
Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva SR
Vzatý na vedomie
UV-3322/2000
Ladislav Pittner, minister vnútra SR
Vzatý na vedomie
UV-18/2001
Peter Magvaši, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vzatý na vedomie
UV-31/2001
Jozef Macejko, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 10.01.2001 html 23,22 kB
html komunike.html Komuniké 10.01.2001 html 19,41 kB

História:
10.01.2001 09:00
10.02.2016 09:50