Program rokovania

Základné údaje
151
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.04.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2241/2001
minister kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-2242/2001
minister kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-2362/2001
minister kultúry
Schválený
UV-2531/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2532/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2382/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2525/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2551/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vypustený
UV-2484/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-2474/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2361/2001
minister hospodárstva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-2543/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-2238/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-2414/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2467/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-1555/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-2445/2001
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2422/2001
minister školstva
Schválený
UV-2443/2001
minister kultúry
Schválený
UV-2141/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2487/2001
minister kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-1980/2001
minister školstva
Vypustený
UV-2527/2001
minister školstva; podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-2439/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-2358/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2500/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2424/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-2459/2001
minister hospodárstva; predseda Úradu jadrového dozoru SR; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2458/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-2534/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-2360/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-2207/2001
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-731/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-733/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Odložený
UV-721/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-732/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-2642/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2575/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2578/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1695/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-1645/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-2593/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-2572/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-1888/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-1981/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-2365/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-2376/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2391/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-2392/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-2423/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-2488/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-2524/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-821/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2685/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-2686/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
UV-2687/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.04.2001 html 32,36 kB
html komunike.html Komuniké 11.04.2001 html 31,57 kB

História:
11.04.2001 09:00
16.04.2010 13:38