Program rokovania

Základné údaje
191
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.12.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6567/2001
minister pôdohospodárstva
Súhlas
UV-7514/2001
minister spravodlivosti
Súhlas
UV-7623/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-7914/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-7903/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7878/2001
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7885/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7731/2001
minister školstva
Vypustený
UV-7817/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7784/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-7367/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vypustený
UV-7882/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-7806/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-6833/2001
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Vypustený
UV-8094/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7647/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-7907/2001
minister vnútra
Schválený
UV-7892/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-7908/2001
minister vnútra
Schválený
UV-7865/2001
minister zahraničných vecí; minister spravodlivosti
Schválený
UV-7867/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7852/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6620/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-7339/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8079/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7985/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-7764/2001
minister kultúry
Vypustený
UV-8023/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8030/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-8090/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7939/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8091/2001
minister kultúry
Schválený
Informatívne materiály
UV-7785/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-7786/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7911/2001
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.12.2001 html 22,51 kB
html komunike.html Komuniké 06.12.2001 html 19,98 kB

História:
06.12.2001 09:00
16.04.2010 13:37