Program rokovania

Základné údaje
200
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.02.2002
11:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-420/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Súhlas
UV-6814/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-8263/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-794/2002
vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-703/2002
minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-802/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-856/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-669/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-799/2002
minister hospodárstva
Schválený
UV-795/2002
minister spravodlivosti
Schválený
UV-855/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-801/2002
minister zahraničných vecí; minister obrany
Schválený
UV-627/2002
minister školstva
Schválený
UV-628/2002
minister školstva
Vypustený
UV-723/2002
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-798/2002
minister hospodárstva
Schválený
UV-717/2002
minister spravodlivosti
Schválený
UV-551/2002
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-576/2002
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-976/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8349/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Neschválený
UV-8442/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Neschválený
UV-280/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Neschválený
UV-791/2002
minister financií
Schválený
UV-865/2002
minister hospodárstva
Schválený
UV-803/2002
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-867/2002
minister hospodárstva
Schválený
UV-8238/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-1012/2002
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-917/2002
minister spravodlivosti
Schválený
UV-332/2002
minister vnútra
Súhlas
UV-916/2002
minister vnútra
Schválený
UV-1062/2002
predseda vlády
Informatívne materiály
UV-581/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-656/2002
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-704/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-711/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-722/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-729/2002
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-853/2002
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-854/2002
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.02.2002 html 23,07 kB
html komunike.html Komuniké 06.02.2002 html 19,69 kB

História:
06.02.2002 11:00
21.07.2010 14:41