Program rokovania

Základné údaje
184
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.10.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6780/2001
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-6975/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7028/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7091/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6257/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7089/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-6807/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesúhlas
UV-7100/2001
minister obrany
Schválený
UV-7106/2001
minister obrany
Schválený
UV-6671/2001
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-7029/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6596/2001
ministerka financií
Odložený
UV-7099/2001
minister školstva
Schválený
UV-7098/2001
minister školstva
Vypustený
UV-7032/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7030/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7000/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-7043/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-7051/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7041/2001
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6987/2001
ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-7027/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-6994/2001
minister životného prostredia
Rokovanie prerušené
UV-7094/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6626/2001
predseda Rady FDaM
Schválený
UV-7162/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7146/2001
minister zahraničných vecí; podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-6925/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Nesúhlas
UV-7107/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-7172/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Odložený
UV-7179/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7180/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7181/2001
minister vnútra
Schválený
UV-7178/2001
minister školstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-6993/2001
ministerka financií
Odložený
UV-7001/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7002/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 24.10.2001 html 21,39 kB
html komunike.html Komuniké 24.10.2001 html 21,45 kB

História:
24.10.2001 09:00
16.04.2010 13:37