Program rokovania

Základné údaje
187
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.11.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6320/2001
minister spravodlivosti
Vláda nerozhodla
UV-6569/2001
minister kultúry
Vláda nerozhodla
UV-7466/2001
ministerka financií; podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-7476/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6606/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-6268/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-7279/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkou
UV-6850/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-6185/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-6776/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-7260/2001
predseda Protimonopolného úradu SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-7586/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7536/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7534/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-7537/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-7538/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-7524/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2010/2001
riaditeľ NBÚ
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-7561/2001
minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Rokovanie prerušené
UV-7587/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7594/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-7595/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-7596/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-7598/2001
minister školstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7606/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
Informatívne materiály
UV-7399/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-7406/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-7465/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-7624/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 15.11.2001 html 18,55 kB
html komunike.html Komuniké 15.11.2001 html 15,00 kB

História:
15.11.2001 09:00
27.04.2010 11:13