Program rokovania

Základné údaje
195
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.01.2002
9:30 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6926/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-7489/2001
minister kultúry
Nesúhlas
UV-8359/2001
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-6/2002
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-15/2002
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-17/2002
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-8306/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-8307/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-8308/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-8389/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-8376/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8477/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-8448/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-8367/2001
ministerka financií
Neschválený
UV-8437/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8445/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8478/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-7963/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8114/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8127/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8472/2001
minister obrany
Schválený
UV-8108/2001
minister obrany
Schválený
UV-UV-D-2171/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený s pripomienkou
UV-UV-D-2172/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Vzatý na vedomie
UV-UV-V-2170/2001
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Vzatý na vedomie s pripomienkou
UV-8415/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkou
UV-8352/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-8361/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-8407/2001
minister kultúry; minister zahraničných vecí
Rokovanie prerušené
UV-8411/2001
minister kultúry
Schválený
UV-8404/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-8405/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-8318/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8419/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8394/2001
minister vnútra
Schválený
UV-8309/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-36/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-8444/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-207/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-69/2002
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-102/2002
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vypustený
UV-143/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-93/2002
predseda Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-205/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-114/2002
minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-213/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-217/2002
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-228/2002
ministerka financií
Schválený
UV-224/2002
ministerka financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-8252/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8261/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-8262/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-8266/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-8292/2001
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-8304/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8310/2001
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-8322/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-8348/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8349/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-8366/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8373/2001
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-8393/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-8416/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-8417/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-8418/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8430/2001
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-8434/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-8435/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-8442/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-8449/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-8459/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-8467/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8473/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-8474/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-34/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8338/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 10.01.2002 html 39,11 kB
html komunike.html Komuniké 10.01.2002 html 33,84 kB

História:
10.01.2002 09:30
24.10.2014 13:04