Program rokovania

Základné údaje
183
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.10.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2997/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesúhlas
UV-6855/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-6853/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-6832/2001
podpredseda vlády P. Csáky; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
UV-6700/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6819/2001
Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
Schválený
UV-6701/2001
minister pôdohospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-5795/2001
minister pôdohospodárstva; predseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-6854/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6894/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6909/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6893/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-6623/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6849/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Rokovanie prerušené
UV-6928/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6227/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-6999/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkou
UV-6935/2001
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6937/2001
minister obrany
Schválený
UV-6962/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vrátený
UV-1921/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1922/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1925/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1926/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
Informatívne materiály
UV-6593/2001
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-6875/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-6912/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7038/2001
minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 17.10.2001 html 15,72 kB
html komunike.html Komuniké 17.10.2001 html 11,41 kB

História:
17.10.2001 09:00
16.04.2010 13:38