Program rokovania

Základné údaje
166
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.07.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2308/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3977/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-4533/2001
podpredseda vlády P. Csáky; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4532/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-4707/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-4602/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4491/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4694/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4662/2001
minister kultúry
Schválený
UV-4692/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4293/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4595/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4615/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie s pripomienkami
UV-4544/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4660/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4666/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4693/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4613/2001
minister hospodárstva; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4676/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4663/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-4690/2001
minister zdravotníctva
Schválený
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-35/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je prísne tajný
Schválený
UV-4779/2001
vedúci Úradu vlády SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
UV-4815/2001
ministerka financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-4483/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-4496/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vypustený
UV-4552/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-4564/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4575/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-4599/2001
minister zahraničných vecí; minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4618/2001
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-4667/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 03.07.2001 html 22,33 kB
html komunike.html Komuniké 03.07.2001 html 21,91 kB

História:
03.07.2001 09:00
16.04.2010 13:38