Program rokovania

Základné údaje
per_rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.05.2001
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3193/2001
podpredseda vlády SR
Schválený
História:
25.05.2001 00:00
26.03.2012 09:22