Program rokovania

Základné údaje
39
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.06.2003
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4314/2003
predseda vlády
Nesúhlas
UV-4315/2003
predseda vlády
Nesúhlas
UV-3287/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Nesúhlas
UV-4198/2003
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4046/2003
minister školstva
Stiahnutý
UV-4094/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4264/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-4209/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4296/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4190/2003
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-4265/2003
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-4239/2003
minister vnútra
Schválený
UV-4263/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-4288/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-4267/2003
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Schválený
UV-4320/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4322/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4321/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4380/2003
minister pôdohospodárstva; minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4177/2003
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-T-48/2003
minister obrany; minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-3227/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-4425/2003
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-4199/2003
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4266/2003
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-4268/2003
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4292/2003
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 18.06.2003 html 16,79 kB
html komunike.html Komuniké 18.06.2003 html 14,42 kB

História:
18.06.2003 10:00
01.10.2010 09:45