Program rokovania

Základné údaje
176
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.09.2001
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-4990/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-3820/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-3821/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-2992/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-5759/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3819/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-5118/2001
minister spravodlivosti
Vláda nerozhodla
UV-4836/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-4904/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-2998/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-5789/2001
minister spravodlivosti
Nesúhlas
UV-6269/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš; podpredseda vlády P. Csáky
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6259/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-6273/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5722/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-6275/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5713/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6085/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6270/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6277/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-6257/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-6104/2001
minister obrany
Schválený
UV-6240/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6133/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-5976/2001
podpredseda vlády I. Mikloš; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-4469/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-6094/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-6053/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6125/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6002/2001
minister vnútra
Rokovanie prerušené
UV-5743/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-6024/2001
minister zdravotníctva
Odložený
UV-6135/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-6098/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6101/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-6117/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6203/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6225/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6108/2001
minister školstva
Schválený
UV-6265/2001
minister obrany
Schválený
UV-1616/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1695/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-6379/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-6331/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-6334/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Rokovanie prerušené
UV-6303/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-6338/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-6185/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-6264/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený s pripomienkami
UV-6356/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-6355/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1740/2001
vedúci Úradu vlády SR; minister školstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-6409/2001
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-5828/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-6086/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6258/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6260/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 19.09.2001 html 31,64 kB
html komunike.html Komuniké 19.09.2001 html 28,50 kB

História:
19.09.2001 10:00
16.04.2010 13:38