Program rokovania

Základné údaje
109
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.11.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19768/2004
minister vnútra
Nesúhlas
UV-20445/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-22725/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22726/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-21771/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkou
UV-22605/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-22841/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-22836/2004
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22839/2004
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22781/2004
minister školstva
Schválený
UV-22787/2004
minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22625/2004
minister vnútra
Schválený
UV-22578/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-22987/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-23045/2004
predseda vlády
Schválený
UV-22848/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-22967/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-22443/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; minister zahraničných vecí
Odložený
UV-22980/2004
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-22906/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-V-1098/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva a minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-22888/2004
minister obrany
Schválený
UV-23002/2004
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22986/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22890/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-23115/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-22835/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-22974/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 16.11.2004 html 17,54 kB
html komunike.html Komuniké 16.11.2004 html 14,75 kB

História:
16.11.2004 10:00
09.02.2016 10:08