Program rokovania

Základné údaje
89
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.01.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-33469/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33656/2013
minister kultúry
Schválený
UV-33453/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-33455/2013
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32829/2013
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33326/2013
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32821/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-33335/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33204/2013
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-32529/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Schválený
UV-32801/2013
podpredseda vlády SR pre investície
Vypustený
UV-33465/2013
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Schválený
UV-33044/2013
minister životného prostredia
Schválený
UV-33478/2013
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-833/2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-661/2014
podpredseda vlády SR pre investície
Schválený
UV-386/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-31719/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-32378/2013
verejná ochrankyňa práv SR
Vláda prerokovala
Informatívne materiály
UV-32823/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-33858/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-33200/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-33405/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-33302/2013
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-32693/2013
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-32881/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 08.01.2014 doc 90,50 kB

História:
08.01.2014 10:00
06.02.2015 10:55