Program rokovania

Základné údaje
103
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.04.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17957/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-18352/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18351/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18328/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18466/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-18391/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-18412/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-18578/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16848/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12865/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18210/2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-18549/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18552/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-18501/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18503/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18504/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18505/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18507/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-19051/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-18506/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-18927/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
Informatívne materiály
UV-18437/2014
minister obrany
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 16.04.2014 doc 93,50 kB

História:
16.04.2014 10:00
06.02.2015 15:03