Program rokovania

Základné údaje
104
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.04.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19194/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19196/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-18895/2014
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-14487/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-18543/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-19255/2014
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19253/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19321/2014
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19322/2014
minister hospodárstva
Vypustený
UV-19226/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18906/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19529/2014
minister obrany
Schválený
UV-19514/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19513/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-18728/2014
vedúci kancelárie Ústavného súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-19018/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-18903/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-18907/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-19181/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-19217/2014
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 23.04.2014 doc 90,50 kB

História:
23.04.2014 10:00
09.02.2015 10:52