Program rokovania

Základné údaje
186
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.11.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3822/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-5119/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený s pripomienkami
UV-6570/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-7310/2001
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-7338/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-7453/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-7151/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7344/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-7364/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-6831/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-7134/2001
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-7367/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vypustený
UV-7323/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-6993/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6994/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7358/2001
minister zahraničných vecí; minister hospodárstva; minister obrany; minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6637/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7337/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7303/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-7365/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7382/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-7353/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-7451/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-7234/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkou
UV-7390/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6509/2001
ministerka financií
Schválený
UV-7414/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-7425/2001
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-7424/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-7396/2001
minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7334/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7454/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-1923/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1924/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
Informatívne materiály
UV-7244/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-7291/2001
predseda Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-7298/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-7312/2001
minister hospodárstva; guvernér Národnej banky Slovenska
Odložený
UV-7366/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-7370/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 07.11.2001 html 24,94 kB
html komunike.html Komuniké 07.11.2001 html 21,62 kB

História:
07.11.2001 09:00
16.04.2010 13:37