Program rokovania

Základné údaje
236
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.10.2002
13:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6914/2002
minister kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-7041/2002
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-6358/2002
minister financií
Schválený
UV-6913/2002
minister financií
Vypustený
UV-6996/2002
minister zahraničných vecí; minister obrany; minister vnútra; minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6997/2002
minister vnútra; minister spravodlivosti
Schválený
UV-6987/2002
minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-7010/2002
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-6981/2002
minister hospodárstva
Vypustený
UV-6964/2002
podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-7029/2002
minister životného prostredia
Vypustený
UV-6962/2002
minister kultúry
Schválený
UV-6975/2002
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-6409/2002
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-7038/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7153/2002
predseda vlády
Schválený
UV-7108/2002
podpredseda vlády P. Csáky; podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-7112/2002
minister financií
Schválený
UV-7129/2002
minister financií
Schválený
UV-7092/2002
minister hospodárstva; predseda Štatistického úradu SR
Rokovanie prerušené
UV-7045/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-6755/2002
minister životného prostredia
Schválený
UV-7088/2002
minister kultúry
Schválený
UV-7143/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-7126/2002
minister spravodlivosti; minister financií
Schválený
UV-7163/2002
podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-7154/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6910/2002
minister kultúry
Schválený
UV-7165/2002
minister vnútra
Schválený
UV-7166/2002
minister financií; minister kultúry
Schválený
UV-7167/2002
minister financií; minister školstva
Schválený
UV-7168/2002
minister financií
Schválený
UV-7119/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-7169/2002
minister vnútra
Stiahnutý
UV-7170/2002
minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-D-156/2002
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Vzatý na vedomie
UV-6835/2002
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-6888/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6948/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-6952/2002
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-6976/2002
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-6978/2002
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vzatý na vedomie
UV-6979/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vzatý na vedomie
UV-6980/2002
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vzatý na vedomie
UV-6982/2002
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-6993/2002
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-7009/2002
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 09.10.2002 html 28,13 kB
html komunike.html Komuniké 09.10.2002 html 28,14 kB

História:
09.10.2002 13:00
20.09.2010 10:09