Program rokovania

Základné údaje
155
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.04.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13939/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14061/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14218/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13973/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-14064/2015
minister životného prostredia
Súhlas
UV-14067/2015
minister hospodárstva
Súhlas
UV-12280/2015
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13788/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-13789/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-13963/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-14049/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-14245/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-13975/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-14510/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-14506/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-14516/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-13918/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-13993/2015
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-13945/2015
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-13913/2015
minister kultúry
Vzatý na vedomie
UV-13970/2015
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-13947/2015
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-13962/2015
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-13809/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Stiahnutý
UV-14066/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-13969/2015
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 08.04.2015 doc 113,00 kB

História:
08.04.2015 10:00
16.04.2015 17:18