Program rokovania

Základné údaje
164
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.05.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19573/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-20170/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19410/2015
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-19353/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19324/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20150/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19519/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19525/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19328/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-19577/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19630/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19554/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-19551/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-19619/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20038/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20167/2015
minister kultúry
Schválený
UV-19710/2015
predsedníčka Štatistického úradu SR
Schválený
UV-19269/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Rokovanie prerušené
UV-19945/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16006/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-19816/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-19625/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-20164/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20173/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-20176/2015
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20117/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR; minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20207/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20327/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-20326/2015
minister obrany
Schválený
UV-20045/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Schválený
UV-20325/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-19697/2015
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 27.05.2015 doc 132,00 kB

História:
27.05.2015 10:00
08.09.2015 09:42