Program rokovania

Základné údaje
165
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.06.2015
12:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19570/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-19844/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20086/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-19961/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Schválený
UV-20467/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-19968/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19716/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vypustený
UV-20581/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20466/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20468/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20724/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20470/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20390/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20725/2015
minister životného prostredia
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20177/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-19269/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-D-219/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Dôverné
Vypustený
Informatívne materiály
UV-20315/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-20582/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-20578/2015
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20632/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.06.2015 doc 122,50 kB

História:
03.06.2015 12:00
03.08.2015 11:48