Program rokovania

Základné údaje
16
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.07.2016
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-20768/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21788/2016
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21673/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-21426/2016
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Schválený
UV-21524/2016
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; minister financií
Schválený
UV-21781/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20380/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21768/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-21436/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-21439/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20902/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-20995/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-21551/2016
minister zdravotníctva
Schválený
UV-21556/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-21450/2016
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21525/2016
minister kultúry
Schválený
UV-21555/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-20206/2016
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-21346/2016
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-21793/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-21702/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-21894/2016
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21885/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-21943/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-21676/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-21675/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-21521/2016
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-21441/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-21437/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-21438/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-21876/2016
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.10.2016 doc 150,00 kB

História:
24.10.2016 09:32
25.01.2017 12:58