Program rokovania

Základné údaje
155
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.05.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-2157/2001
minister kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-2840/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-2841/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkami
UV-2839/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2755/2001
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-2930/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-2769/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Nesprístupňovaný - Elektronická podoba materiálu zatiaľ nie je k dispozícii
Vypustený
UV-2825/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-2838/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2966/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2860/2001
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-2818/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3055/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-2946/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2691/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-2393/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-2714/2001
minister vnútra
Schválený
UV-2931/2001
minister školstva
Schválený
UV-2733/2001
minister školstva
Schválený
UV-2837/2001
minister kultúry
Schválený
UV-2732/2001
minister školstva
Schválený
UV-3011/2001
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3009/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2957/2001
minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2759/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-2932/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2906/2001
minister zahraničných vecí; minister hospodárstva
Schválený
UV-2763/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-2534/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-2858/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3124/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3130/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3125/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-2863/2001
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-2907/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2911/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-3026/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-3028/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 02.05.2001 html 22,57 kB
html komunike.html Komuniké 02.05.2001 html 23,29 kB

História:
02.05.2001 09:00
16.04.2010 13:38