Program rokovania

Základné údaje
104
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.05.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-16207/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-16149/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-16138/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-15936/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený s pripomienkou
UV-16518/2018
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-16220/2018
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie s pripomienkou
UV-16520/2018
minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-16528/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-16751/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vypustený
UV-16768/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-15406/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16912/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16845/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-16495/2018
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-17055/2018
podpredseda vlády a minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-16918/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-17067/2018
predseda vlády
Schválený s pripomienkou
UV-17174/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-15974/2018
ministerka kultúry
Stiahnutý
UV-16135/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Stiahnutý
UV-15844/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-15856/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-16390/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-16715/2018
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-16336/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-16719/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-16493/2018
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-15688/2018
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-16152/2018
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-15829/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-15691/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-15211/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-15724/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-15224/2018
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-15855/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15363/2018
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-15845/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-15975/2018
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-15836/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-15628/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-15016/2018
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-16218/2018
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-15641/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-13749/2018
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
UV-15938/2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-15779/2018
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-15853/2018
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-15507/2018
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-15492/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-16008/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-15984/2018
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-15633/2018
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-16185/2018
vedúci Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
UV-15654/2018
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vzatý na vedomie
UV-15998/2018
predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
UV-15851/2018
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Vzatý na vedomie
UV-14749/2018
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-14619/2018
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-14635/2018
vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-15395/2018
vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-15629/2018
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-15770/2018
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vzatý na vedomie
UV-14761/2018
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 05.06.2018 doc 117,00 kB

História:
07.05.2018 16:02
09.05.2018 12:52