Program rokovania

Základné údaje
106
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.05.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-17972/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-17974/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-18123/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1567/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-18057/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-18861/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18150/2018
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18233/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-18143/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-17709/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-15570/2018
minister obrany
Schválený
UV-18281/2018
predseda vlády
Nesúhlas
UV-18850/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-18865/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-19004/2018
ministerka zdravotníctva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-18930/2018
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19011/2018
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-15841/2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-17814/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 12.06.2018 doc 94,00 kB

História:
23.05.2018 13:15